Wekelijks inloopspreekuur op woensdag: Hulp bij administratie & schulden,

09:00 - 12:00,

Klik voor meer informatie

ANBI

Budgetmaatjes 010 is een non-profit stichting die zich inzet voor mensen in kwetsbare posities. Wij beschikken over een ANBI status, wat staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Als ANBI voldoen we graag aan de verplichtingen die bij deze status horen, en geven we inzicht in onze gegevens.

Stichting Budgetmaatjes 010 RSIN:
862981256

Post- en bezoekadres:
Batavierenstraat 15
3014 JH  Rotterdam
info@bm010.nl

Doelstelling Stichting Budgetmaatjes 010:
Het doel van Stichting Budgetmaatjes 010 is het geven of mede-mogelijk maken van kwalitatief hoogwaardige begeleiding aan inwoners van de gemeente Rotterdam bij het oplossen van (problematische) schulden, het bereiken van financiële redzaamheid en bij preventie van het (opnieuw) ontstaan) van (problematische) schulden. Deze begeleiding wordt gegeven door goed getrainde en begeleide vrijwilligers.

Via deze link komt u bij het ANBI formulier 2022.

Beleidsplan:
Hier kunt u het Beleidsplan Stichting Budgetmaatjes 010 downloaden.

Het Bestuur van Stichting Budgetmaatjes 010:
Het bestuur bestaat uit vijf personen. Het bestuur heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen.

Het bestuur bestaat uit:
B. Woudstra – voorzitter
A. Reintjes– penningmeester
J.T. van Krimpen-van der Sluis– secretaris
J.W. van der Mik
M.J. Malbons

Beloningsbeleid:
De medewerkers die in dienst zijn bij Budgetmaatjes 010 worden betaald conform de CAO Sociaal Werk. Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Wel bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van vacatiegeld voor bestuursleden.

Jaarverslag & Financiële Verantwoording:
Hier kunt u de Jaarrekening & Verslag Stichting Budgetmaatjes 010 – 2022 dowloaden.