Wekelijks inloopspreekuur op woensdag: Hulp bij administratie & schulden,

09:00 - 12:00,

Klik voor meer informatie

Budgetmaatje worden?

Wil jij een ander helpen om weer grip te krijgen op de financiën? Hier vindt je meer informatie over ons project, wat we van jou verwachten en wat je van ons kunt verwachten als je vrijwilliger wordt bij Budgetmaatjes 010. Enthousiast van wat je hier leest? Dan komen we graag met jou in contact!

Wat houdt het project Budgetmaatjes 010 in?

Budgetmaatjes 010 koppelt mensen, die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, aan een vrijwilliger. Dit Budgetmaatje biedt sociale en praktische ondersteuning bij de hulpvrager thuis. 1 keer per week helpt het maatje de hulpvrager om weer grip te krijgen op zijn of haar financiën. Een maatje kan ondersteuning geven bij het inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven en schulden. Als de schulden zo hoog blijken in verhouding tot het inkomen dat iemand hier zelf niet meer binnen 3 tot 3,5 jaar uit kan komen, kan een Budgetmaatje ondersteunen bij de aanmelding bij de Krediet Bank Rotterdam (KBR). Een Budgetmaatje kan ook helpen tijdens een traject van schuldsanering, of juist daarna om de financiële huishouding op orde te helpen houden. Het is wel van belang dat de hulpvrager het uiteindelijk weer zelf kan of dat er een andere permanente oplossing gevonden wordt. Een maatje en hulpvrager werken samen naar een haalbare doelstelling, waarbij de focus ligt op het bevorderen van de financiële redzaamheid van de hulpvrager.

Wat doet een Budgetmaatje

Als Budgetmaatje bied je 1 keer per week, ongeveer 2 á 3 uur, sociale en praktische ondersteuning aan een hulpvrager, bij de hulpvrager thuis. Dit kan een ochtend, middag of avond zijn, afhankelijk van de agenda van zowel het Budgetmaatje als de hulpvrager. Het vergroten van de financiële redzaamheid en van de hulpvrager staat hierbij voorop. Als Budgetmaatje ben je geen hulpverlener! Als er meer hulp nodig is, is een Budgetmaatje altijd een aanvulling op de professionele hulp die de hulpvrager ontvangt.

Tot de taken van het Budgetmaatje behoren

 • samen met de hulpvrager de hulpvraag vaststellen;
 • vertrouwenspersoon zijn;
 • starten, herstellen, bevorderen en begeleiden van het contact met de professionele hulpverlener(s) en gemeentelijke instanties;
 • ondersteuning bieden bij sociale en praktische problemen en het bevorderen van het zelf oplossend vermogen;
 • praktische hulp bij formulieren en brieven, (financiële) administratie ordenen;
 • de hulpvrager ondersteunen bij het overzicht en inzicht krijgen in inkomsten/uitgaven/(dreigende) schulden;
 • helpen een goed budgetplan op te stellen;
 • als er schulden zijn meekijken wat realistische betalingsregelingen zijn, of helpen met de aanmelding bij de KBR;
 • overdragen van tools en handvatten zodat de hulpvrager in de toekomst zijn eigen financiële huishouding op orde kan houden.

Selectiecriteria maatjes

Als je je aanmeldt om Budgetmaatje te worden, nodigt één van de projectcoördinatoren je eerst uit voor een intakegesprek bij ons op kantoor. Omdat je als vrijwilliger met kwetsbare mensen gaat werken, vinden we het belangrijk dat een Budgetmaatje over aantal kwaliteiten en vaardigheden beschikt. We vragen dat je:

 • affiniteit hebt met de doelgroep;
 • zelf stabiel bent, dat wil zeggen je eigen leven en financiën op orde hebt;
 • daadkrachtig bent en initiatief kunt nemen;
 • integer bent, betrouwbaar in afspraken, eerlijk en zorgvuldig;
 • goed kan luisteren, vragen stellen en inlevingsvermogen hebt;
 • een goede balans weet te vinden tussen betrokkenheid en afstand, niet op de stoel van de professionele hulpverlening wil zitten;
 • grenzen kan stellen;
 • een positieve levensinstelling hebt;
 • enige kennis hebt van de sociale kaart en bereid bent tot het volgen van training;
 • minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar bent (dag en tijd in overleg);
 • een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt afgeven. Wij regelen de aanvraag;
 • bereid bent deel te nemen aan de intervisiebijeenkomsten, 1 keer per 6 à 7 weken
 • bijscholingsbijeenkomsten wilt volgen, na het eerste jaar minimaal 2 bijeenkomsten per jaar

Training en begeleiding van Budgetmaatjes

Voor je aan de slag gaat leren we eerst jou graag nog beter kennen, en willen we jou goed voorbereiden op wat je als Budgetmaatje straks kunt verwachten. Als zowel jij als wij enthousiast zijn na je intakegesprek, nodigen we je graag uit voor een training van 2 hele zaterdagen. Hierin komen verschillende onderwerpen aan bod zoals motiverende gespreksvoering (een van de meest cruciale vaardigheden van een Budgetmaatje!), een schuldenoverzicht maken, een inkomsten en uitgaven overzicht opstellen, een introductie in het veld van de schuldhulpverlening, meer inzicht in de doelgroep en wat er wel en niet tot je taken als Budgetmaatje behoort. Nadat je de training hebt afgerond én je VOG hebt ingeleverd, kun je worden ingezet bij een hulpvrager.

Als je voor het eerst gekoppeld wordt aan een hulpvrager, zal een van de coördinatoren aanwezig zijn om jullie aan elkaar voor te stellen en het ijs te breken. Na 10-15 minuten gaan we weer weg en kunnen jullie nog even verder kennismaken en zelf verdere afspraken maken en aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat je na elk bezoek aan je hulpvrager een rapportageformulier bijhoudt – als een soort logboek – en voorafgaand aan de intervisie deelt met je coördinator. Na je koppeling wordt in overleg met jou gekeken in welke intervisiegroep er plek is en wat voor jou het beste uitkomt. Deelname aan de intervisie is verplicht. Juist omdat je alleen aan de slag gaat, is het fijn om tijdens de intervisie je ervaringen en bevindingen van het contact met je hulpvrager te kunnen delen met andere Budgetmaatjes. Je kunt met elkaar meedenken, vragen stellen en tips en adviezen geven. Uiteraard kunnen maatjes buiten deze intervisiebijeenkomsten een beroep doen op de coördinatoren bij dringende vragen of problemen.

Meer weten? Aanmelden?

We horen graag van je!

Klik op de button ‘Ik wil hulp bieden’ hieronder en laat je gegevens achter. We nemen dan contact met je op voor een verder kennismakingsgesprek.

Wil je een idee krijgen wat het werk als Budgetmaatje inhoudt? Lees dan hier het ervaringsverhaal van Budgetmaatje Bedia Kas.

Download hier onze flyer voor Budgetmaatjes.