Wekelijks inloopspreekuur op woensdag: Hulp bij administratie & schulden,

09:00 - 12:00,

Klik voor meer informatie

Doorverwijzer

Ben je een hulpverlener of ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken bij zijn of haar financiën? Geef dan onze contactgegevens door of meld ze aan!

Je kunt iemand aanmelden, of zichzelf laten aanmelden, via de knop onderaan deze pagina of op de homepage “ik zoek hulp”.

Vermeld wel altijd naam, telefoonnummer én emailadres van je cliënt!

Wij zullen dan contact opnemen om een intakegesprek te plannen bij de hulpvrager thuis. We gaan dan na of zij zelf ook hulp van een maatje willen. Tijdens dit gesprek vertellen we meer over ons project, wie we zijn, hoe we werken en wat een budgetmaatje wel (of niet) zou kunnen betekenen. Er is dan ook alle gelegenheid voor vragen. Met de informatie uit dit gesprek gaan we op zoek naar een passend Budgetmaatje.

Een Budgetmaatje is een vrijwilliger die iemand kan ondersteunen en leren om weer grip op zijn of haar financiën en schulden te krijgen. De hulpvrager houdt zelf de regie en blijft zelf verantwoordelijk voor de financiën en betalingen. Een Budgetmaatje is geen schuldhulpverlener of bewindvoerder en neemt in die zin niets over en gaat ook niet dingen vóór of namens iemand regelen. Een Budgetmaatje is wel een vrijwilliger die 1 keer in de week bij de hulpvrager thuis komt en kan helpen, ondersteunen en meekijken met de financiën en administratie. Een Budgetmaatje helpt deze overzichtelijk te ordenen, overzicht te krijgen over inkomsten/uitgaven en eventuele (dreigende) schulden. Een Budgetmaatje helpt om een goed budgetplan te maken, en kijkt mee wat realistische betalingsregelingen zijn. Als iemand niet zelf binnen 3 á 3,5 jaar in staat om eventuele schulden af te betalen, kan een Budgetmaatje ook helpen bij de aanmelding bij de Krediet Bank Rotterdam (KBR). Een Budgetmaatje loopt maar tijdelijk met iemand mee, gemiddeld 1 jaar, met een maximum van 2 jaar. Maar korter is uiteraard ook altijd mogelijk. Wij kunnen helaas niet helpen als er alleen een vraag is bij het helpen ordenen van post en administratie, of het uitleggen/vertalen van brieven.

Wij kunnen een hulpvrager helpen als hij/zij:

  • behoefte heeft aan praktische en sociale ondersteuning;
  • gemotiveerd is om met een maatje een haalbare doelstelling na te streven;
  • bereid en in staat is te leren hoe een gezonde financiële huishouding te voeren en dit op termijn zelf te kunnen;
  • een niet al te grote of complexe hulpvraag heeft;
  • in staat is voldoende Nederlands te spreken en gemaakte afspraken na te komen;
  • niet dakloos of verslaafd is.

Voorbeelden waarbij een Budgetmaatje ingezet kan worden zijn:

  • preventief: ter voorkoming van schulden of sanering;
  • tijdens de periode van schuldsanering: het bieden van een schouder, luisterend oor en motivatie om vol te houden;
  • na de schuldsanering: om te helpen ontdekken waar het misging en hoe dit in de toekomst te voorkomen. (Dus eigenlijk weer preventief).

Wil je als hulpverlener een cliënt bij ons aanmelden, vermeldt dan op het aanmeldformulier onder “korte beschrijving hulpvraag” ook even jouw naam en contactgegevens, en dat jij de doorverwijzer bent. Aanmelden kan uiteraard ook nog steeds via de email: info@bm010.nl. Vermeld in de email ook altijd naam, telefoonnummer én emailadres van je cliënt!