Wekelijks inloopspreekuur op woensdag: Hulp bij administratie & schulden,

09:00 - 12:00,

Klik voor meer informatie

“Ik heb het geluk dat ik aan de andere kant zit, dus waarom zou ik mijn expertise niet inzetten?”

Als Budgetmaatje coacht Nancy Kalidien mensen in het budgetteren. "Ik kom zelf uit de financiële wereld, daar doe ik eigenlijk hetzelfde. Als Budgetmaatje doe ik het bij iemand aan de keukentafel, door samen een huishoudboekje te maken bijvoorbeeld."

Iets terugdoen

“Van huis uit heb ik meegekregen om anderen te helpen: mijn moeder heeft heel haar leven gewerkt in de maatschappelijke dienstverlening. Ze deed ernaast vrijwilligerswerk, zelfs nu nog na haar pensioen. Ik wil mezelf ook graag nuttig maken en wel door mensen met schulden te helpen. Mijn moeder was vroeger streng en zei altijd: ‘wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven’. Ik ben dus zo opgevoed dat ik goed met geld kan omgaan, maar niet iedereen heeft zo’n opvoeding gehad. Ik wil iets terugdoen en heb het geluk dat ik aan de andere kant zit, dus waarom zou ik mijn expertise niet inzetten?” 

We praten niet over geld

“In mijn directe omgeving heb ik gezien wat schulden met mensen doen. Als je financieel heel krap zit dan heeft dat uitwerking op je geluk, je wordt ziek, je leefwereld wordt heel klein, je beleeft je werk anders en het kan leiden tot relatieproblemen of een scheiding. In Nederland heerst bovendien een cultuur van: we praten niet over geld. Schulden leiden daarom bovenal tot heel veel schaamte. Ik maakte mee dat familieleden en vrienden vroegen: ‘kan ik mee-eten?’ of ‘ik heb even geen dak boven mijn hoofd, kan ik bij jou slapen?’ Daar schrok ik dan wel van, want ik wist niet dat ze in zulke problemen zaten en ik zag het ook niet aan de buitenkant. Omdat mensen het moeilijk vinden om erover te praten.” 

Een goede basistraining

“Via mijn voormalige werkgever konden medewerkers zich op projectbasis inzetten voor de maatschappij. Zo maakte ik 4 jaar geleden kennis met Budgetmaatjes 010. Ik volgde destijds ook een opleiding als sociaal juridisch dienstverlener en kon mijn ervaring als Budgetmaatje daar ook toepassen. Als je begint als Budgetmaatje krijg je een goede basistraining. Een gedeelte is theoretisch maar je krijgt ook oefeningen. Over hoe je iemand leert denken in oplossingen of hoe je zelf kunt omgaan als iemand in de weerstand gaat. Want het gaat niet alleen over de euro’s, je helpt iemand om inzicht te krijgen en geeft ook handvatten voor later. De mensen die je helpt hebben vaak het een en ander meegemaakt in het leven. Soms tref je iemand die niet mee wil werken, dan is het voor die persoon niet de juiste tijd voor hulp. Je moet dan ook loslaten dat je de messias bent of even licht in de duisternis van iemands leven komt brengen.” 

 Warme kennismaking

“Budgetmaatje zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Je komt heel dicht op iemand te zitten. Daarom vond ik het ook fijn dat ik bij Budgetmaatjes eerst een intakegesprek had, waarin we spraken over welke verwachtingen ik had. Dat is ook de kracht van Budgetmaatjes: er wordt goed gekeken naar de match tussen maatje en hulpvrager en er is altijd een warme kennismaking en overdracht. Bovendien kan ik altijd terugvallen op de coördinatoren of onderling sparren met andere Budgetmaatjes via WhatsApp of tijdens interventies.” 

“De meeste van mijn hulpvragers zijn via de Kredietbank uit hun schulden gekomen, dat maakt me echt trots”

Louis Vuitton-tasje

“Sinds ik Budgetmaatje ben heb ik 4 of 5 hulpvragers ondersteund. Omdat ik overdag werk doe ik het meestal in de avonduren, zo’n 2 à 4 uur per week. Dat zijn belletjes tussendoor, huisbezoeken, even doorspreken hoe een afspraak ging. Maar ik werk ook samen met bijvoorbeeld iemand van een wijkteam of de politie. De meeste van mijn hulpvragers zijn via de Kredietbank uit hun schulden gekomen, dat maakt me echt trots. Soms moet ik achteraf ook wel lachen om wat ik meemaak. Zo ging ik een keer met een meisje met een schulphulpvraag mee naar de Kredietbank. We zouden elkaar bij het kantoor ontmoeten en zij komt daar aan, in de stromende regen, met zo’n klein Louis Vuitton-tasje. ‘Waar is je map?’ vroeg ik. ‘Die paste niet in mijn tas en anders zou ‘ie nat worden.’ Ik dacht: dat meen je niet, die tas is eenderde van je schulden en je komt hier ook nog eens aan zonder map? Dan moet ik wel proberen weg te blijven van een oordeel.” 

Push in de goede richting

“Toch is het me gelukt om haar een push in de goede richting te geven. We gingen haar pin- en kassabonnen na om te kijken waar haar uitgaven anders konden. En door met haar te praten veranderde ook haar instelling op werk, waardoor ze meer ging werken en bovendien een promotie kreeg. Toen ze me dat appte was ik zó trots op haar! Ik vroeg haar of ze ook trots was op zichzelf, toen moest ze huilen want zo had ze het nog niet gezien.[Einde van tekstterugloop]Ik zie het bij meer jongeren tegenwoordig: alles draait om aanzien, de duurste mobiel en kleding en naar festivals gaan. Terwijl ze niet het inkomen er naar hebben. Iedereen heeft het over gas, maar daar zouden we eens naar moeten kijken: jongeren leren omgaan met geld. Want vanuit de opvoeding of op school gebeurt het niet. Als Budgetmaatje kan ik daaraan bijdragen.” 

Persoonlijke aanpak

“Daarnaast leer ik zelf ook van het coachen. Ik heb geleerd om in een breder perspectief naar mensen te kijken. Ik zit aan de goede kant, maar er hoeft maar één schakel te veranderen – je wordt bijvoorbeeld ziek of verliest je werk – en ik zit aan de andere kant van de tafel. Ik kan me ook beter inleven in anderen, iets wat ook van pas komt bij mijn werk als Verzuimadviseur. Het lukt me makkelijker om door te vragen en ik ben het gewend geraakt om dichter op iemand te zitten. Want als Budgetmaatje gaat het niet alleen om een huishoudboekje. Het gaat om een persoonlijke aanpak. Om gezien en gehoord worden. Je bent geen bewindvoerder, maar begeleidt iemand op zijn of haar pad in het maken van keuzes. Keuzes die niet meer worden gemaakt vanuit een overlevingsstrategie. Op dat pad is op den duur ook ruimte voor taart en slingers. En als Budgetmaatje heb je daar een aandeel in.” 

Word jij ook een Budgetmaatje? Aanmelden als Budgetmaatje kan via info@bm010.nl of 010 316 17 16. Of meldt je aan via deze pagina. 

Ben of ken je iemand die hulp nodig heeft? Meld je dan hier aan.