Wekelijks inloopspreekuur op woensdag: Hulp bij administratie & schulden,

09:00 - 12:00,

Klik voor meer informatie

Budgetmaatje

Vrijwilliger Budgetmaatje m/v gezocht!

Stichting Budgetmaatjes 010 wil Rotterdammers met financiële problemen op een laagdrempelige manier hulp bieden door ze te koppelen aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Het Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt iemand om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.  Het bevorderen van de financiële redzaamheid van de hulpvrager staat bij Budgetmaatjes 010 voorop.

Wat doet een Budgetmaatje?

Als Budgetmaatje bied je 1 keer per week sociale en praktische ondersteuning aan een hulpvrager, bij de hulpvrager thuis, gedurende het lopende traject (1-2 jaar). Concreet betekent dit ongeveer 3 uur per week. Dit kan een ochtend, middag of avond zijn, afhankelijk van de agenda van zowel het Budgetmaatje als de hulpvrager. Je helpt o.a. om weer overzicht te krijgen over de inkomsten, uitgaven en (dreigende) schulden. Als Budgetmaatje ben je geen hulpverlener! Als er meer hulp nodig is, is een Budgetmaatje altijd een aanvulling op de professionele hulp die de hulpvrager ontvangt. Gedurende het traject wordt je gekoppeld aan een vaste coördinator die jou begeleidt.

Tot de taken van het Budgetmaatje behoren

 • samen met de hulpvrager de hulpvraag vaststellen;
 • vertrouwenspersoon zijn;
 • starten, herstellen, bevorderen en begeleiden van het contact met de professionele hulpverlener(s) en gemeentelijke instanties;
 • ondersteuning bieden bij sociale en praktische problemen en het bevorderen van het zelf oplossend vermogen;
 • praktische hulp bij formulieren en brieven, (financiële) administratie ordenen;
 • de hulpvrager ondersteunen bij het overzicht en inzicht krijgen in inkomsten/ uitgaven/ (dreigende) schulden;
 • helpen een goed budgetplan op te stellen;
 • als er schulden zijn meekijken wat realistische betalingsregelingen zijn, of helpen met de aanmelding bij de KBR;
 • overdragen van tools en handvatten zodat de hulpvrager in de toekomst zijn eigen financiële huishouding op orde kan houden.

Wat verwachten wij van een Budgetmaatje?

Als je je aanmeldt om Budgetmaatje te worden, nodigt één van de projectcoördinatoren je eerst uit voor een intakegesprek bij ons op kantoor. Omdat je als vrijwilliger met kwetsbare mensen gaat werken, vinden we het belangrijk dat een Budgetmaatje over aantal kwaliteiten en vaardigheden beschikt. We vragen dat je:

 • affiniteit hebt met de doelgroep;
 • zelf stabiel bent, dat wil zeggen je eigen leven en financiën op orde hebt;
 • daadkrachtig bent en initiatief kunt nemen;
 • integer bent, betrouwbaar in afspraken, eerlijk en zorgvuldig;
 • goed kan luisteren, vragen stellen en inlevingsvermogen hebt;
 • een goede balans weet te vinden tussen betrokkenheid en afstand, niet op de stoel van de professionele hulpverlening wil zitten;
 • grenzen kan stellen;
 • een positieve levensinstelling hebt;
 • enige kennis hebt van de sociale kaart en bereid bent tot het volgen van training;
 • minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar bent (dag en tijd in overleg);
 • een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt afgeven. Wij regelen de aanvraag;
 • bereid bent deel te nemen aan de intervisiebijeenkomsten, 1 keer per 6 à 7 weken, en een ‘rapportage (soort logboekje), bij te houden.
 • bijscholingsbijeenkomsten wilt volgen, na het eerste jaar minimaal 2 bijeenkomsten per jaar

Wat kun je van ons verwachten?

Voor je aan de slag gaat leren we eerst jou graag nog beter kennen, en willen we jou goed voorbereiden op wat je als Budgetmaatje straks kunt verwachten. Als zowel jij als wij enthousiast zijn na je intakegesprek, nodigen we je graag uit voor een training van 2 hele zaterdagen. Hierin komen verschillende onderwerpen aan bod zoals motiverende gespreksvoering (een van de meest cruciale vaardigheden van een Budgetmaatje!), een schuldenoverzicht maken, een inkomsten en uitgaven overzicht opstellen, een introductie in het veld van de schuldhulpverlening, meer inzicht in de doelgroep en wat er wel en niet tot je taken als Budgetmaatje behoort. Nadat je de training hebt afgerond én je VOG hebt ingeleverd, kun je worden ingezet bij een hulpvrager.

Als je voor het eerst gekoppeld wordt aan een hulpvrager, zal een van de coördinatoren aanwezig zijn om jullie aan elkaar voor te stellen en het ijs te breken. Na 10-15 minuten gaan we weer weg en kunnen jullie nog even verder kennismaken en zelf verdere afspraken maken en aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat je na elk bezoek aan je hulpvrager een rapportageformulier bijhoudt – als een soort logboek – en voorafgaand aan de intervisie deelt met je coördinator. Na je koppeling wordt in overleg met jou gekeken in welke intervisiegroep er plek is en wat voor jou het beste uitkomt. Deelname aan de intervisie is verplicht. Juist omdat je alleen aan de slag gaat, is het fijn om tijdens de intervisie je ervaringen en bevindingen van het contact met je hulpvrager te kunnen delen met andere Budgetmaatjes. Je kunt met elkaar meedenken, vragen stellen en tips en adviezen geven. Uiteraard kunnen maatjes buiten deze intervisiebijeenkomsten een beroep doen op de coördinatoren bij dringende vragen of problemen.

Wij bieden

 • een training voor je aan de slag gaat;
 • begeleiding van een vaste coördinator tijdens intervisiebijeenkomsten, 1 keer per 6 à 7 weken, en indien nodig feedback tussendoor;
 • diverse bijscholingen gedurende het jaar;
 • in overleg een vaste onkostenvergoeding;
 • een jaarlijks gezellig uitje, samen met andere Budgetmaatjes;
 • tijdens je vrijwilligerswerk ben je verzekerd via de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering.
 • een waardevolle vrijwilligerswerk-ervaring;

Wil je meer lezen over wat het in praktijk betekent om Budgetmaatje te zijn? Hier kun je het ervaringsverhaal van Bedia lezen.

Aanmelden

Ben jij flexibel, enthousiast, kun je goed luisteren, heb je affiniteit met de doelgroep, en wil je andere Rotterdammers helpen hun financiën op orde te krijgen, en daarmee weer rust in hun hoofd en leven, meld je dan aan! We nodigen je graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Mail naar info@bm010.nl of bel naar 010-3161716.